Tiltak mot økonomisk kriminalitet, særlig antikorrupsjonstiltak

Vi kan bistå med forebyggende tiltak mot økonomisk kriminalitet, eventuelt ved bruk av ett eller flere eksisterende rammeverk. Slik kan vi bistå med utvikling, etablering og implementering av ulike programmer og tiltak, så som:

·Compliance- og tilpassede antikorrupsjonsprogram
·Interne regler/policies
·Hjelp til ulik rapportering (Global Compact, CSR eller annet)
·Trenings- og bevisstgjøringskurs, foredrag, workshops,etc
·Varslingstjeneste og -rutiner etter lovkrav og beste praksis
·Sjekklister for bakgrunnssjekk, gjennomføring av internasjonal bakgrunnssjekk/integritetsundersøkelser