Erstatning og sikring av krav

• Følge opp erstatningskrav etter tiltale i en utroskapssak
• Følge opp erstatningskrav i sivil sak
• Følge opp erstatningskrav mot en svindelmistenkt med anmeldelse og forliksklage

SIKRING
1.Oppnå midlertidig sikring av erstatningskrav gjennom arrest o.a. midlertidig sikring
2.Gjennomføre utlegg og tvangsrealisasjon etter idømt erstatningskrav etter straffedom
3.Gjennomføre sikring i utlandet av eiendommer og andre aktiva