Antikorrupsjon

• Utvikling av program for internasjonalt firma som har en ansatt dømt for korrupsjon.
• Bistand ifm aktiviteter på Balkan – antikorrupsjons program
• Workshop og dilemmatrening for internasjonalt personell
• Antikorrupsjonsforedrag for kommunale ledere i september + andre tilsvarende kurs
• Bistand til utvikling av etiske regler/retningslinjer med tilhørende aktiviteter

• Varslingstjeneste – mottak og håndtering av meldinger for en organisasjon

Se også eksempel på aktiviteter hos samarbeidspartner INTSOK:

http://www.intsok.com/Anti-Corruption/Legal-Advice-for-partners

http://www.intsok.com/Anti-Corruption/Background-Checks