Kontraktsrett

• Inngåelse av internasjonal partneravtale innen innlevering av felles tilbud for offentlig anskaffelse
• Inngåelse av internasjonale samarbeidsavtaler
• Inngåelse av internasjonale lisens- og andre IPR avtaler

  • Inngåelse av arbeidskontrakter med vedlegg (styrende dokumentasjon, policies, arbeidsreglement m.m.
  • Gjennomføring og inngåelse av forliksavtaler