Om virksomheten

av
Advokat Anders Venemyr

Kjernekompetanse
Omfattende juridisk og forretningsmessig erfaring
Meget gode kommunikasjonsferdigheter
Ekspertkompetanse innen antikorrupsjon,offentlige anskaffelser og IKT rett og personvern

Arbeidserfaring
2013 –  Advokat Anders Venemyr/Advokatfirma Compliancepartner AS
Egen advokatvirksomhet med faste klienter/samarbeidspartnere
Rådgivning om antikorrupsjons- og complianceprogram, IKT rett/personvern, kontraktsrett m.m. til øvrige klienter

2010-2012 Partner og advokat Advokatfirmaet Svensson Nøkleby
Hovedansvarlig for råd om god virksomhetsstyring og off. anskaffelser

2010 Egen advokat- og rådgivningsvirksomhet
Rådgivning om antikorrupsjonsprogram
Spesialfag UiO i internasjonal miljørett

2006-10 Advokat/Partner i Advokatfirmaet G-Partner AS
Styreformann og en av fire eiere
Hovedansvar for utvikling og salg av forebyggende aktiviteter for kunder

2004-06 Senior manager i PwC`s granskingsenhet
Hovedansvar for utvikling og etablering av forebyggende antikorrupsjonstjenester for kunder

2003-04 Assisterende sikkerhetsdirektør Telenor ASA
Ansvarlig for sekretariat og fremdrift for sikkerhetsledelsen i Telenor

1997-03 Spesialrådgiver i Telenor ASA, Konsernsikkerhet
Forebygging av korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet mot Telenor-konsernet

1994-97 Regionsjef, AS Norske Shell, region øst, Bilistmarkedet
Ansvarlig for alle salgsaktiviteter i region øst

1991-94 Advokat i juridisk avdeling, AS Norske Shell, Oslo
Juridisk bistand og rådgivning til Shells`s salgsavdelinger

1988-91 Politifullmektig og -adjutant, Stavanger
Etterforskningsleder og aktor i økonomiske straffesaker

1986-88 Advokatfullmektig, Advokat Kåre Myklebust, Oslo

PRISER:
Vårt honorar beregnes i utgangspunktet etter medgått tid hvis ikke fastpris er avtalt. Vi har for tiden følgende timepriser for de ulike kategorier:
Ansvarlig partner/advokat     Kr 1500 – 2200
Konsulent                              Kr 1200 – 1600
Reasearcher/admin. hjelp     Kr 1000 – 1300

Alle priser er eks. mva. Pådratte utgifter kommer i tillegg. Det tas forbehold om endring av timeprisene. Normalt endres våre timesatser årlig, fra 01.01. Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, spesialkompetanse og hvor mye oppdraget haster og andre relevante omstendigheter.

RETTSHJELPSFORSIKRING:
Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Slike forsikringer dekker utgifter til juridisk bistand med inntil et fastsatt beløp. Forsikringstaker må vanligvis betale en egenandel på ca kr 4 000, samt 20 % av det overskytende.