Offentlige og andre anskaffelser

Offentlige og andre anskaffelser
·Vurderinger om virksomheter skal eller bør etterleve det offentlige regelverket
·Kontrollere om regelverket eventuelt er fulgt
·Vurdere tilsvarende internasjonalt regelverk
·Etablere eget innkjøpsregelverk med dokumentasjon
·Vurdere kontraktsform og format