Internasjonale krav til compliance/antikorrupsjon

Internasjonale krav til compliance/antikorrupsjon
Forebygging av korrupsjon forutsetter inngående kunnskap om internasjonal lovgivning og praksis, bl.a.:
·FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
·UK Bribery Act
·Andre lands straffelover om korrupsjon basert på FN sin konvensjon fra 2003

I tillegg kan vi gi bistand med hensyn til ulike krav til intern kontroll, fastsatt i bl.a.:
·SOX/Euro SOX krav
·COSO regler
·Revisjonsstandarder (COSO, PCOAB)

Og bistand mht beste praksis basert på krav fra organisasjoner, så som:
·Global Compact
·Transparency International