Grunnleggende arbeidsrett og erstatningsrett

Arbeidsrett – noen eksempler:
– Ansettelseskontrakter og relevante vedlegg
– Virkemidler i ansettelsesforhold
– Lovlige kontrolltiltak, fremgangsmåte

 Erstatningsrett – noen eksempler:
– Vurdering av mulig erstatningskrav
– Straffesak eller sivil sak?
– Hvordan sikre kravet – midlertidig forføyning /arrest?