Nasjonal og internasjonal kontraktsrett

Nasjonal og internasjonal kontraktsrett
-Bistand og innspill til kontraktsforhandlinger, forliksavtaler m.m.
-Bistand til utforming av salgskontrakter, innkjøpsavtaler, samarbeidskontrakter, driftsavtaler m.m.
-Bistand til utforming av antikorrupsjonsklausuler, IPR forhold og andre spesialbehov