IKT kriminalitet og personvern, sikkerhetsjuss

1. IKT kriminalitet og sikkerhetsjuss
•Krav til informasjonssikkerhet
•Hva er straffbar IKT kriminalitet?
•Når og hvordan skal dette politianmeldes?
•Hva er straffbare ytringer på nett?

2. Personvern og personvernspørsmål
• Hva er personopplysninger?
•Hva er sensitive personopplysninger?
•Behandling av data i utlandet – hva gjør vi?
•Hva menes med behandlingsansvarlig og hva menes med databehandler?