Hjem

 -«Korrupsjon kan skje i alle selskaper»
«Klare etiske retningslinjer, skriftlige prosedyrer og god opplæring av de ansatte er et lederansvar og faktisk det viktigste du som leder kan gjøre på dette feltet.   Det er bare personer som ikke har ledet denne type internasjonale virksomheter som vil kunne si at de aldri kunne bli innblandet i korrupsjon. Men det som skiller de gode selskapene fra de mindre gode, er holdningene og systemene de har for å unngå det».

(Tidligere Norsk Hydro sjef Eivind Reiten i Aftenposten  18.01.2014)

001-2

Noen av våre tilbud på kurs og annen antikorrupsjonsbistand
-Grensedragningen mellom ”smøring” og korrupsjon – hva er «utilbørlige fordeler»?
-Hvordan skjules «utilbørlige fordeler» – i regnskapet og i praksis?
-Offentlige anskaffelser  – lovkrav og etikk
-Internasjonale konvensjoner og lovregler om antikorrupsjon (UK Bribery Act og FCPA)
-Innhold og etablering av et robust antikorrupsjonsprogram
-Praktiske problemstillinger og dilemmatrening basert på rettspraksis og reelle forhold
-Gjennomføring av stikkprøvekontroller om antikorrupsjonsforhold

Spesialiserte advokattjenester
-Antikorrupsjons- og compliancerådgivning, nasjonalt og internasjonalt
-Kontraktsbistand
-Internasjonale sanksjoner
-Bakgrunns- og integritetssjekk gjennom samarbeidspartnere
-Varslingstjenester – etablering og drift
-Sikring av verdier og erstatningskrav – nasjonalt og internasjonalt
-IKT lovgivning
-Personvern, personvernombud m.m.
-Offentlige anskaffelser
-Konkurranserettslige forhold og -compliance
-Sikring av IPR(intellektuelle rettigheter)
-Annen sikkerhetsrådgivning